Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt động Bảo Tàng Viêm Đế - Trang Bị Hoàng Kim Viêm Đế

 • Trang chủ
 • > Hoạt động Bảo Tàng Viêm Đế - Trang Bị Hoàng Kim Viêm Đế

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ ở Bảo Tàng Viêm Đế.

NPC liên quan

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Anh Hùng Thiếp

 • Giá 20 Tiền Đồng bán trong Kỳ Trân Các
 • Tối đa đi 2 lần/ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ

Viêm Đế Lệnh

 • Giá 20 Tiền Đồng bán trong Kì Trân Các
 • Không hạn chế số lần/ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hình Nhân

 • Dùng để hồi sinh trong bản đồ vượt ải
 • Chết 1 lần sẽ mất 1 Hình nhân trong hành trang

Võ Lâm Truyền Kỳ

Viêm Đế Đồ Đằng

 • Vật phẩm dùng để đổi trang bị hoàng kim viêm đế
 • Lưu ý :
  • Viêm đế đồ đằng và hình nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
  • Hình nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.

Cách thức báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Lưu ý

Trang bị Bảo Tàng Viêm Đế

Hình ảnh Đặc điểm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Bách Luyện Khôi

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Chích Bất Diệt Trảo

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Nghệ Nghê Thường Thúc Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Trục Thiên Ngoa

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Hoan ảnh Kịch

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Ngự Phong Lữ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Toái Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hàn Tương

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Phá Nhật

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Trảm Nhạc

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: VLFREE.COM |Game võ lâm truyền kỳ 1 chỉ cần đăng nhập lên 190 và full trang bị - PK tẹt ga !!! không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster